Problémy úplně celého světa

ENG / CZ

anglický název: Problems of the Entire World / 2024 / 4k / Slovensko

režie: Radek Ševčík

střihová skladba: Petr Chromčák

producent: FTF VŠMU

stručné info:

Několik navzájem se prolínajících paralelních linií shrnuje pocit bezmoci malého člověka žijícího v kontextu velkého světa.

Otec žije všední pasivní život – vaří kafe, pije kafe; vaří oběd, jí oběd. Život, ohraničený plotem kolem jeho udržované zahrady, mu však narušuje nepřetržitý proud zpráv z celého světa. Vědom si dění za hranicemi plotu, zůstává vůči němu nadále lhostejným.

Jeho syn je ekologický aktivista. Seč může snaží se bojovat za dobrou věc, ovšem vlivem okolí i vlivem partnerského dilematu se ve svém snažení čím dál více radikalizuje. Co ještě všechno musí udělat, aby se něco změnilo? A nelitoval by, kdyby, při své bezmoci, do tohoto světa přinesl potomka?

Známá slovenská meteoroložka moderuje v televizi počasí. Jakkoli přesná, je předpověď stále pouze předpovědí a meteoroložka, se zodpovědností na zádech, je tedy konfrontována s neustálou nejistotou. Z okna vidí pořádný slejvák nedlouho poté, co předpověděla slunečno. Obracejíc se v modlitbách k Bohu, hrává v kostele na varhany. Po mši vyjde ven a na její tvář dopadnou hřejivé paprsky slunce. Byla to pouhá přeháňka.

Film je ve fázi literární přípravy.